Przewodnik po opisach aukcji, czyli jak w łatwy sposób poruszać się po licytacjach, by znaleźć wymarzony pojazd

Jeżeli kupujemy wyśnione 2 lub 4 kółka w Polsce, w komisie samochodowym czy od osoby prywatnej, z poprawnie zrealizowaną transakcją – umowa na pełną kwotę w ramach obowiązujących przepisów itp., mamy margines bezpieczeństwa i możliwość roszczeń, jeśli pojazd nie spełnia naszych oczekiwań.

W przypadku zakupu pojazdu przez system aukcyjny i poza Polską, jak np. Copart.com czy IAAI.com, szanse na reklamacje są bardzo ograniczone.

Pojazd kupujemy w kondycji, jaką widzimy na zdjęciach. Wszelkie zażalenia związane z tym, że auto nie do końca jest tym, co kupiliśmy, mogą nie przynieść założonych rezultatów.

Oczywiście firmy aukcyjne zachęcają do osobistych oględzin pojazdu na miejscu, lecz dla osób mieszkających w Europie, wyprawa do Stanów Zjednoczonych, by zobaczyć kilka pojazdów, często znajdujących się na różnych placach i w różnych stanach, może być „kłopotliwa” logistycznie.

To tak, jakby jedną rzecz oglądać w Niemczech, drugą we Francji, a trzecią we Włoszech.

Dlatego zachęcamy do dokładnego zapoznania się ze zdjęciami oraz opisowi na aukcji, a także założenia, że w pojeździe mogą zdarzyć się kosztowne niespodzianki.

Firmy ubezpieczeniowe, na rzecz których najczęściej realizowane są aukcje, przygotowują raporty z oględzin, które mają nam wstępnie określić stan licytowanego towaru, ale głównie móc rozliczyć szkodę.

Najpierw ustalana jest kategoria szkody, która sprawia, że auto trafia na licytację. Najczęściej dotyczy to terminu Total loss (szkoda całkowita). Oznaczenie wynika z definicji firm ubezpieczeniowych, w odniesieniu do pojazdów, których koszt naprawy przekracza wartość pojazdu.

Występuje kilka czynników, które określają, czy pojazd można rozpatrywać w kategorii szkody całkowitej, w tym naprawa gwarantująca bezpieczeństwo użytkowania, określone regulacje stanowe i standardy firmy ubezpieczającej samochód.

Pojazd może otrzymać „tytuł z odzysku”, który, po odpowiednich procedurach naprawczych i kontrolnych, pozwala na powrót na drogi.

O tytule z odzysku (salvage title) pojazdu decyduje Departament Pojazdów Motorowych danego stanu po tym, jak Twój samochód został oznaczony jako pojazd o szkodzie całkowitej przez Twoją firmę ubezpieczeniową. Może to wynikać z kilku powodów, do których zaliczyć można uszkodzenia w wyniku zalania, opady gradu, odzysk pojazdu z kradzieży oraz wandalizm, ale i kolizji.

Następnie ustalany jest kod uszkodzeń. Kody te służą do określania znanych uszkodzeń pojazdu.

Kody uszkodzeń stosowane są w polach Uszkodzenie główne (1.) oraz Uszkodzenia dodatkowe (2.o). Oba kody uszkodzeń przekazują znaczące informacje na temat pojazdu - żadnego z nich nie można więc uważać za ważniejszy.

AO

ALL OVER (WSZĘDZIE)

BC

BIOHAZARDOUS/CHEMICAL (SKAŻENIE BIOLOGICZNE/CHEMICZNE)

BE

BURN - ENGINE (POŻAR - SILNIK)

BI

BURN - INTERIOR (POŻAR - WNĘTRZE)

BN

BURN (POŻAR)

CC

CASH FOR CLUNKERS (GOTÓWKA ZA ZŁOM)

DH

DAMAGE HISTORY (HISTORIA USZKODZEŃ)

FD

FRAME DAMAGE REPORTED (ZGŁOSZONE USZKODZENIE RAMY)

FR

FRONT END (PRZÓD)

HL

HAIL (GRAD)

MC

MECHANICAL (MECHANICZNE)

MN

MINOR DENTS/SCRATCHES (MINIMALNE WGIĘCIA/RYSY)

NW

NORMAL WEAR (NORMALNE ZUŻYCIE)

PR

PARTIAL/INCOMPLETE REPAIR (CZĘŚCIOWA/NIEPEŁNA NAPRAWA)

RJ

REJECTED REPAIR (ODRZUCONA NAPRAWA)

RO

ROLLOVER (DACHOWANIE)

RR

REAR END (TYŁ)

SD

SIDE (BOK)

ST

STRIPPED (ROZEBRANY)

TP

TOP/ROOF (GÓRA/DACH)

UK

UNKNOWN (NIEZNANY)

UN

UNDERCARRIAGE (PODWOZIE)

VI

MISSING/ALTERED VIN (BRAK/ZMIENIONY NUMER VIN)

VN

VANDALISM (WANDALIZM)

VP

REPLACED VIN (PRZENIESIONY NUMER VIN)

WA

WATER/FLOOD (WODA/POWÓDŹ)

 

SALVAGE — najpopularniejsza kategoria certyfikatów w Copart, Insurance Auto Auction (IAAI). Wskazuje, że samochód został przejęty przez ubezpieczyciela, ma uszkodzenia (określa się charakter uszkodzeń). Wydawany jest w kilku formatach:

·       75% OR LESS, LESS THAN 75%, MORE THAN 75% — wskazuje procent ceny naprawy od wartości rynkowej;

·       DEALER ONLY — loty dostępne tylko dla dealerów, którzy później naprawiają i odsprzedają samochody;

·       CERTIFICATE — certyfikat potwierdzający wykonaną naprawę;

·       NON-REB — oznaczenie dla samochodów, których nie można odrestaurować;

·       TITLE — opis pojazdów, których cena naprawy według ubezpieczyciela nie przekracza 50% wartości rynkowej pojazdu. Wśród samochodów dostarczanych do Polski ta kategoria zajmuje duży procent;

·       TITLE-DEALER — przeznaczony wyłącznie dla kupujących — dealerów;

·       ENDORSEMENT — pojazd po wypadku, dopuszczony do remontu;

·       PARTS ONLY — zezwolenie na sprzedaż części zamiennych pojazdu, którego nie da się naprawić;

·       SALVAGE/FLOOD — certyfikaty dla samochodów dotkniętych powodzią.

 

 

Inne określenia, z którymi możemy spotkać się w licytacjach to:

DESTRUCTION ONLY SALVAGE – pojazd nie nadaje się do naprawy. Nie dostaniemy do niego tytułu, który umożliwi ponowną rejestrację. Kupujący otrzyma wyłącznie fakturę zakupu. Najczęściej oznacza to tyle, co oddanie pojazdu na złom.

PARTS ONLY – pojazd nadaje się tylko na części.

CERTIFICATE OF DESTRUCTION — pojazd przeznaczony jest wyłącznie na eksport ze Stanów Zjednoczonych lub do sprzedaży w częściach. W prawie amerykańskim istnieje pewna kategoria uszkodzeń, których nie można naprawić i przy których eksploatacja pojazdów w kraju jest zabroniona.

CERTIFICATE OF ORIGIN — dokument wydawany jest na samochody nowe lub z minimalnym przebiegiem. Najczęściej samochody są wysyłane do Copart lub Insurance po kradzieży, lub konfiskacie od właściciela w postaci niezapłaconych opłat.

CERTIFICATE OF TITLE — świadectwo własności umożliwiające identyfikację właściciela pojazdu.

CLEAR — przyznawany samochodom ze statusem Salvage Title po renowacji. Dokument umożliwia wyeksportowanie samochodu ze Stanów Zjednoczonych. Ma kilka odmian:

DEALER ONLY — tylko dealerzy mogą kupić lot, niedostępne dla prywatnych nabywców;

LESS THAN 75% (OR EQUAL TO 75%) — wymaga napraw do 75% (równe 75%) ceny rynkowej samochodu;

ENDORSEMENT — pojazdy regenerowane, których zakup jest dostępny dla wszystkich uczestników.

COSMETIC TOTAL LOSS SALVAGE — wskazuje na przeprowadzony remont. Zalecamy dokładne sprawdzenie historii takich partii.

COURT ORDER — postanowienie sądowe, jeżeli na pojeździe toczyło się postępowanie. Nie ma trudności w przepływie dokumentów + 30-60 dni.

INSURANCE BRAND — ubezpieczenie oddzielnej przesyłki cargo.

JUNK (JUNK-ENDORSEMENT, JUNKING CERTIFICATE) — dokumenty wydawane na samochody, które uznane za całkowicie zniszczone, nie można ich przerejestrować i eksploatować w USA.

WI-JUNKED VEHICLE BILL OF SALE — samochody z takimi dokumentami nie mogą być eksportowane. Wymaga się zamówienia THR.

LIEN PAPERS — towar jest wystawiony na aukcję w celu zatrzymania niespłaconego zadłużenia. Nie ma problemów w kwestiach prawnych.

MASS DEALER — sprzedawca nie jest firmą ubezpieczeniową, ale osobą prywatną.

MV-37 — certyfikaty wydawane dla porzuconych pojazdów.

MV-51B — dokument potwierdzający posiadanie pojazdu o tej samej nazwie lub wyjaśniający przyczynę braku dowodu posiadania takiego samochodu. Nie zaleca się zakupu takich pojazdów.

MV-907A — certyfikat zderzeniowy dający właścicielowi prawo do sprzedaży pojazdu, który nie może być eksploatowany w Stanach Zjednoczonych. Nie ma przeciwwskazań w zakupie.

NON REPAIRABLE — pojazdy przeznaczone wyłącznie do utylizacji lub eksportu. Nie ma przeciwwskazań w zakupie.

ORIGINAL — pojazdy o małym przebiegu lub nowe. Sprzedane z powodu aresztowania, kradzieży, konfiskaty. Częściej kupują Amerykanie niż obywatele innych krajów. Nie ma przeciwwskazań w zakupie.

PARTS ONLY (ONLY BOS) — loty bez dokumentów, eksport z USA nie jest możliwy. Nadaje się wyłącznie do sprzedaży na części zamienne. Nie ma przeciwwskazań w zakupie.

PERMIT TO SELL/DISMANTLE — zezwolenie na sprzedaż/demontaż pojazdu dla sprzedaży w USA lub za granicę. Najczęściej dotyczy to pojazdów z Kanady.

PREVIOUS (PRIOR) SALVAGE — odzyskanie samochodu po wypadku, utonięciu. Zwykle taki opis lotu wskazuje na uszkodzenie samochodu w jednym stanie, a odrestaurowany w innym, aby sprzedać samochód po wyższej cenie. Należy przeprowadzić dokładną analizę historii szkód na podstawie VIN.

RE-SALE FINANCE — pełnomocnictwo do ponownej sprzedaży.

REBUILDABLE — wydawane na uszkodzone pojazdy, które mogą być naprawione i wrócić na drogi USA.

REBUILT — odnowiony pojazd, który został wcześniej wycofany z eksploatacji. Wymaga starannej kontroli w celu uzyskania zatwierdzenia do dalszego użytku w Stanach Zjednoczonych.

REBUILT/RESTORED — odrestaurowane pojazdy, które wcześniej uzyskały certyfikat Salvage Title. Często do napraw używa się starych, niskiej jakości części. Przed zakupem takich partii należy dokładnie zapoznać się z historią, aby nie naprawiać pojazd od nowa.

RECOVERED THEFT (UNRECOVERED THEFT) — samochody zwrócone po kradzieży, ale nie właścicielowi, a firmie ubezpieczeniowej. Po porwaniu ubezpieczyciel zwraca właścicielowi odszkodowanie za stratę, więc gdy samochód zostanie znaleziony, jest już w posiadaniu ubezpieczyciela. Ponieważ takie partie są sprzedawane przez firmy ubezpieczeniowe na rynku ubezpieczeniowym, nie będzie problemów z rejestracją i eksportem z USA. To jedna z najpopularniejszych opcji i spora szansa na dobry zakup.

REPOSSESSED (DEALER ONLY, PAPERWORK) — pojazdy skonfiskowane z powodu zadłużenia lub zaległych płatności. Wszystkie dokumenty w posiadaniu firmy sprzedającej. Doskonała opcja dla transportu do Polski, bo za niską cenę można kupić auto bez uszkodzeń.

RESTORED — kolejny rodzaj certyfikatu, który potwierdza usunięcie uszkodzeń.

Powyższe opisy dają Państwu dość dokładny pogląd na temat kondycji fizycznej i prawnej, w jakiej znajduje się pojazd, jednak nie dają gwarancji, że to jedyne problemy, z jakimi może spotkać się przyszły użytkownik.

Niestety, ale często zdarza się, iż pojazd, który widzimy na zdjęciach, doznaje dodatkowych uszkodzeń w trakcie transportu po placu, w drodze do portu, w porcie eksportowym i w porcie docelowym.

Może też dojść do kradzieży części elementów na którymkolwiek placu lub nieprofesjonalnego demontażu i uszkodzeń, które nie są związane bezpośrednio ze szkodą.

Warto skorzystać z usług firm, które mają doświadczenie w imporcie oraz naprawach tego typu uszkodzeń.